Corona maatregelen in de praktijk

Vragen van de assistente aan u (triage)

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

Antwoordt u op alle vragen nee, dan mag u langskomen.

Extra maatregelen in de praktijk

 • Handen desinfecteren met alcohol bij binnenkomst in de praktijk
 • Jassen meenemen de behandelkamer in
 • 1,5m afstand houden in de wachtkamer
 • Maximaal 4 personen in de wachtruimte (gezinnen zijn een uitzondering)

Extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.