Spoed

In geval van ernstige spoedgevallen en pijnklachten dient u allereerst telefonisch contact op te nemen met onze praktijk.

Avond, weekend en vakantie regeling

In onze regio is er per 1 januari een nieuwe regeling voor spoedgevallen.

Het is niet de bedoeling daar gebruik van te maken voor problemen die tijdens de normale praktijkuren kunnen worden behandeld.
Er is sprake van een “spoedeisende situatie” als het verlenen van hulp redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval of een nabloeding.

Indien de praktijk gesloten is kunt u contact opnemen met het algemeen spoednummer van het spoedplein van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen:

0900-8602

 

Houdt u er rekening mee dat een bezoek aan de spoeddienst (tijdens avonduren en in het weekend) extra kosten met zich meebrengt, die direct contant afgerekend dienen te worden.

Voor meer informatie kunt u op onderstaande link klikken.

tandartsspoedpraktijk.nl